methode spelling

uitgever
jaar v uitgave
bijzonderheden
spelling op maat
Noordhoff
2006
2e editie 2013
4 lessen per week, op 3 niveaus, afgestemd op Cito, voor opbrengstgerichtwerken zijn groepsplannen+overzichten beschikbaar, pluswerkboek, opzoekboekje voor slechte onthouders
spelling in beeld
Zwijsen
2013-2016
3 lessen per week (1 herhalingles), toetst ook digitaal, leerkrachtassistent voor digibord, spellingapp, materialen zijn in 2015/16 ook voor groep 7 en 8 beschikbaar.
taalverhaal
ThiemeMeulenhof
2004
lijkt sterk op wat we al doen
Zin in spelling
Zwijsen
2006
er is extra hulp en extra stof, basisles-toets-herhalingsstof of hernieuwde instructie, spellingkaarten als geheugensteuntje