Hoe gaan we een taalmethode kiezen?

Eerst moeten we iedereen overtuigen dat we een nieuwe nodig hebben.
Da's makkelijk: deze is gedateerd, werkt met guldens en staat ALLERLAATST in PPON

(leuke tips voor het kiezen van een taalmethode)

Wat gaan we doen?
  1. Kijken wat er is in de groepen en op school (achtergrondliteratuur )
  2. Kijken wat we nodig hebben (waarin zijn onze kinderen/juffen goed, waar ligt een zwakheid)
  3. Kijken wat GOED is (niet deugdelijke methoden met leuk uiterlijk eruit zeven, adhv criteria van taalsite)
  4. Kijken of het past
  5. Uitproberen van enkele methoden
  6. Invoeringstraject bedenken

bij 1: leermiddelensite van slo
alle methoden van taalsite
bij 2: PPON

Taalverhaal van TM voldoet als enige aan kerndoelen.

Dit zijn de methodes op de markt:
Taal actief (voldoet aan 11/12 kerndoelen volgens SLO)
Taaljournaal (11/12)
Taal op maat (6/12)
Taaltijd (10/12)
Taalverhaal (12/12)
Zin in taal (11/12)
Taalleesland (is taal en leesmethode, niet beoordeeld)
Taal in beeld (pas in 2008 compleet, nog niet beoordeeld)

VERGADERING OVER TE KIEZEN NIEUWE TAALMETHODE:
d.d. donderdag 22 mei 2008
aanwezig: Elke, Maria, Coco en Lies

Besproken punten:
TAALMETHODES WAAR INFO OVER AANWEZIG IS:.
  • Taal Actief (positief)
  • Taal Journaal
  • Taalverhaal ( negatief)

ONZE HUIDIGE TAALMETHODE VOLDOET NIET MEER:
1 . spelling is slecht ( na groep 6 is de instructie van de werkwoorden afgelopen )
2. de aansluiting van de toetsen op het geleerde is slecht.
3. er zijn veel te veel mondelinge toetsen ( en die zijn erg subjectief )
4. stellen: te weinig kwaliteit
te weinig handvatten voor de onderwijskracht
te veel stelopdrachten

BEOORDELINGSLIJST VOOR JOUW IDEALE METHODE;
Vul de vragen allen in met ja of nee. ja nee


1. korte duidelijke handleiding
2. taal en spelling apart
3. werkwoordspelling als apart onderdeel
4. stijloefeningen moeten opgenomen zijn ( denk aan spreekwoorden, uitdrukkingen )
5. woordenschatoefeningen
6. in de lagere groepen: oefeningen voor zuiver schrijven
7. gesproken introductie van de les heeft de voorkeur
8. schriftelijke introductie heeft de voorkeur
9. een methode voor groep 1t/m 8 ( De hele school dus )
10.een methode voor groep 4 t/m 8 ( na de leesstart )
11.digitale toetsen
12.geschreven toetsen
13.differentiatie in stromen
14.differentiatie in aanbod
15.differentiatie na de toets
16.jaarstofindeling in blokken met toets op het eind
17.blokken van vier weken met tussentoets
18.blokken van ten hoogste drie weken
19.aandacht voor speelse taal ( rebus, raadsel e.d.)
20.werkschrift moet methode gebonden zijn
21.werkschrift moet gewoon schrift zijn
Eigen opmerkingen:
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Na deze bijeenkomst besluiten wij om
a. het mapje met info uit te breiden
b. de aangereikte stof aandachtig te bestuderen

SLOT VAN DE VERGADERING:
Volgende vergadering op donderdag 19 juni om 15.45u op dezelfde plaats.


Besprekingen tot nu toe;