Werkvorm Denk-Tweetal-Vertel
De leerkracht stelt de vraag of brengt een probleem in.
De leerlingen krijgen denktijd om over het probleem na te denken.
Na voldoende denktijd vormen leerlingen tweetallen om hun antwoorden te bespreken.
Om de beurt vertellen ze wat ze hebben bedacht.
De leerkracht kiest enkele leerlingen uit die hun eigen antwoord of dat van hun partner aan de hele groep gaan vertellen.